De meeste diersoorten op aarde hebben zich over grote gebieden verspreid. Toch bestaan er dieren die maar op één welbepaalde locatie voorkomen, bijvoorbeeld in één vijver, op één specifiek eiland of in één grot. Hieronder een lijst van 10 diersoorten die je alleen maar op één klein plekje op aarde aantreft.

De blinde salamander van Texas

Je moet speciaal naar een onderaardse grot in Hays County (Texas) om er de ‘blinde salamander van Texas’ aan te treffen. Het diertje wordt zo’n 9 tot 14 centimeter lang, heeft vrijwel alle huidpigment verloren en is nagenoeg blind. Het voedt zich met garnalen en andere weekdieren die het in de grot aantreft. Biologen proberen om het dier in gevangenschap te kweken en de soort tegen uitsterven te behoeden.

De Guadalupe-zeebeer

Neen, je moet niet naar het Caribische eiland Guadeloupe om deze zeebeer in levenden lijve te zien. De Guadelupe-zeebeer heeft zich teruggetrokken op het eilandje Isla Guadelupe, een eilandje van zo’n 30 kilometer lang en 10 kilometer breed, op 200 kilometer van de Mexicaanse westkust. Meer dan 10 000 exemplaren leven er op de rotsachtige kust. Af en toe ziet men weleens ‘verdwaalde’ dieren langs de kusten van Mexico en Californië, maar het overgrote deel van de populatie blijft braafjes op het Isla Guadelupe.

Het Socorro-pissebed


Bronwyn H. Bleakley/wikicommons

Deze soort van pissebedden kwam tot voor kort enkel voor in het warme water van de Sedillo-bron in Socorro County, New Mexico (Verenigde Staten). De bron werd vanaf 1947 gebruikt voor drinkwatervoorziening. Een kleine toevoerpijp bleef echter twee betonnen warmwaterbaden voeden, en de pissebedden namen daarin hun toevlucht. Toen de toevoerpijp barstte in 1988, stierf de populatie uit. Gelukkig hadden biologen hun voorzorgen genomen en konden ze in gevangenschap gekweekte Socorro-pissebedden terug uitzetten in nieuwe betonnen waterbaden.

De Californische bruinvis of vaquita

De vaquito is verwant aan de dolfijn. Het is een ernstig bedreigde soort, waarvan er nog maar een dertigtal exemplaren in de natuur voorkomen. Je vindt ze alleen nog maar in ondiepe lagunes in het noorden van de Golf van Californië. Vooral de vervuiling en ongevallen met vissersnetten zorgen voor achteruitgang van de soort.

De Kirtlands zanger

De Kirtlands zanger is een zangvogel die zich bij uitstek thuis voelt in de Noord-Amerikaanse staat Michigan. In het noorden van Michigan en het zuiden van het Canadese Ontario komen veel pijnbomen voor van de soort Pinus banksiana, die het favoriete biotoop vormen voor de Kirtlands zanger. Het lot van de vogel is verbonden met deze pijnbomen, die te lijden hebben onder de klimaatverandering. De Kirtlands zanger was bijna uitgestorven in de jaren 80 van de vorige eeuw, maar door menselijk ingrijpen kon de soort zich herstellen.

De axolotl


Stan Shebs/wikicommons

De axolotl leeft alleen in het water, niet op het land. In het wild levende axolotls vind je slechts op één plaats op aarde: in de bergmeren en aangelegde kanalen ten zuiden van Mexico-stad, in het gebied Xochimilco. Tegenwoordig is het Chalcomeer zowat het enige overblijvende natuurlijke meer waarin de axolotl in het wild voorkomt. De soort heeft zich dus niet verspreid over een groot gebied. De axolotl is een echte vleeseter en vreet zowat alles wat er in zijn mond past: wormpjes, kleine vissen en insecten.

De Salt Creek tijgerkever

Deze keversoort leeft enkel in de Salt Creek-regio nabij het plaatsje Lincoln, Nebraska. De Salt Creek is een uitgedroogde zee. Na het verdampen van het zeewater bleven er zoutafzettingen over waarin de tijgerkever zich uitstekend thuis voelt. De soort wordt ernstig met uitsterven bedreigd: er leven nog maar zo’n 400 Salt Creek tijgerkevers in het gebied.

De Pinta Island landschildpad

‘Lonesome George’ werd hij genoemd, het laatste nog levende exemplaar van de landschildpaddensoort Chelonoidis abingdonii. De soort kwam enkel voor op Pinta Island, een van de Galapagoseilanden. Lonesome George stierf op 24 juni 2012. Een tijdje later bleek dat er op een naburig eiland, het Isabella Island, landschildpadden leefden waarvan de voorouders behoorden tot de soort Chelonoidis abingdonii, maar die zich gekruist hadden met andere soorten. Biologen proberen nu om door selectieve kruising de uitgestorven soort nieuw leven in te blazen.

De quokka

De quokka is een buideldier, een kleine soort kangoeroe, die alleen voorkomt in de zuidwestelijke regio van Australië en op een paar eilandjes voor de kust. De quokka is sterk afhankelijk van de plaatselijke vegetatie. Hij voelt zich vooral thuis in het natuurreservaat Two Peoples Bay, waar ook de Gilberts potoroe leeft, een met uitsterven bedreigde kangoeroerat.

Gilberts potoroe

De Gilberts potoroe werd lang als uitgestorven beschouwd, omdat er sinds 1970 geen enkel exemplaar van deze kangoeroerat meer was gezien. In 1994 slaagde een biologe erin om een Gilberts potoroe te vangen. De overblijvende populatie leeft thans vooral in het natuurreservaat Two Peoples Bay, waar biologen zich inspannen om de populatie uit te breiden.

De Brothers Island tuatara

De brughagedis of tuatara is alleen te vinden op eilanden voor de kust van het noordelijke eiland van Nieuw-Zeeland. Van de ‘gewone’ brughagedis zijn er nog ongeveer 55.000 dieren over. De populatie van de Brothers Island tuatara telt slechts een vierhonderdtal dieren. De Polynesische rat die de eieren van de hagedis roofde, werd met succes verdreven. Hierdoor kon de soort zich min of meer in stand houden.

Dierenfun

Over

Op dierenfun.com schrijven we weetjes lijstjes over de leukste en meest bijzondere dieren die op aarde rondlopen. 

Dierenfun.com is onderdeel van: MV Affiliate Marketing / groei.media/ kvk: 30256107

© 2024 groei.media