De tijd dringt….natuurlijk proces of niet?

De natuur kent een proces, dat al begonnen is vanaf het eerste moment van leven: nieuwe diersoorten ontstaan, andere soorten verdwijnen. Het is een normale cyclus, maar helaas gebeuren er dingen die het een en ander overhoop gooien. De meteoorinslag, vermoedelijk verantwoordelijk voor het uitsterven van de dinosaurussen, is een voorbeeld daarvan. De ander is ons meer bekend: de mens zelf! Hoewel, volgens de evolutieleer, de mens ook voortkomt uit dieren, en misschien ook als zodanig gezien moet worden, is dit merkwaardige wezen toch net iets anders dan de rest van de beestenbende op onze aardbol. En dat anders zijn is voor een groot deel verantwoordelijk voor het feit, dat vele andere dieren op het punt staan uit te sterven. Er zijn vele dieren met uitsterven bedreigd, de bekende dieren als tijgers of gorilla’s maken echter meer indruk dan kleine insecten of onbekende vogels. Daarom deze lijst van bekende dieren die er bijna niet meer zijn:

Orang-oetan

SONY DSC
orang-oetan2
Eleifert&Liptonpattnaya/wikicommons

Er leven nog maar tussen de twee- en drieduizend orang-oetans op de zuidoost Aziatische eilanden Borneo en Sumatra. Ze krijgen steeds minder ruimte om te leven, omdat de civilisatie zich aan hun opdringt. Wegen worden gebouwd, bomen gekapt, landbouwprojecten en illegale jacht zorgen er voor dat er misschien over 10 jaar geen enkele orang-oetan meer leeft in de vrije natuur.

Gorilla’s

gorilla
Pierre Fidenci/wikicommons
gorilla2
Fiver Löcker/flickr

Beide soorten, de oostelijke laaglandgorilla en de berggorilla ondervinden ernstige bedreigingen in hun, overigens, geïsoleerde leefomgeving. Toename in bevolking, maar ook oorlogen, hebben ervoor gezorgd dat er nog geen 1.000 berggorilla’s over zijn. Het aantal laaglandgorilla’s is in korte tijd terug gevallen van 17.000 naar iets over de 3.000.

IJsbeer

ijsbeer
ijsbeer2
Arturo de Frias Marques/wikicommons

Het is niet meer dan logisch, dat dit magnifieke dier in de gevarenzone zit. De mens vraagt steeds meer van Moeder Aarde en één van de gevolgen daarvan is de opwarming ervan. En als de temperatuur omhoog gaat, verdwijnt het ijs en daarmee de natuurlijke leefomgeving van de ijsbeer. Tel daarbij ook nog op dat het steeds moeilijker wordt voedsel te vinden, dan begrijp je waarom er nog maar ongeveer 25.000 wereldwijd te vinden zijn.

Olifant

olifant
Yathin S Krishnappa /wikicommons
olifant2
jinterwas /flickr

Er zijn nog maar ongeveer 470.000 Afrikaanse olifanten in het wild. Dat lijkt misschien wel veel, maar ze worden meer en meer verspreid door de opdringende samenleving. Het feit dat ze pas vrij laat in hun leven voor nageslacht kunnen zorgen en dat een zwangerschap 22 maanden duurt, maakt het moeilijk om te herstellen naar vroegere aantallen. En vergeet vooral de jacht op ivoor niet! Dat heeft overigens wel tot gevolg gehad, dat slagtanden van nieuwgeborenen kleiner zijn dan vroeger, een gevolg van evolutie.

Afrikaanse leeuw

leeuw
leeuw2
A.Savin /wikicommons

Het aantal leeuwen is in 10 jaar tijd, rondom de eeuwwisseling, met 50 % afgenomen en het ziet er, ondanks dat er nog tussen de 23.000 en 39.000 in het wild leven, slecht uit. De populatie wordt steeds meer verspreid en de mens bouwt op plaatsen tussen deze kleiner wordende leeuwengemeenschappen. Verder zijn oorlog en stroperij de voornaamste oorzaken van het verdwijnen van de koning van de jungle.

Tijger

tijger
B_cool/flickr
tijger2
Sumeet Moghe /wikicommons

Een van de mooiste exemplaren uit het dierenrijk is de tijger, maar ook hier laat de mens zich gelden. Niet alleen bedreigen ze de plaatsen in Azië waar tijgers leven, maar er wordt om diverse redenen, vooral geld, nog altijd op gejaagd. Er zijn 6 soorten tijgers en ze zijn allemaal in gevaar.
Van deze 6 soorten katachtige en jagende roofdieren zijn er waarschijnlijk niet meer dan 3000 in het wild terug te vinden

Cheetah of jachtluipaard

cheetah-2
cheetah
schani/flickr

Ook dit is een katachtig roofdier en ondanks dat het een van de snelste dieren op aarde is, kunnen ze waarschijnlijk hun lot niet ontlopen. Ze komen voor in Afrika en Iran, passen zich gemakkelijk aan, maar door inteelt vindt er een genetische aftakeling plaats. Door het verlies aan leefruimte, een hoog sterftecijfer onder nieuwgeborenen en het feit, dat ze minder bestand raken voor de eisen van alledag, zijn er nog geen 7000 jachtluipaarden meer over.

De aasgier of witte krenggier

aasgier
aasgier2

Deze witte vogels hebben een spanwijdte van anderhalf tot twee meter en zijn te vinden, wel, nog te vinden in Zuid-Europa, Noord-Afrika en het westen en zuiden van Azië. Het zijn typische aaseters en ze zijn dol op eieren van bijvoorbeeld struisvogels. Het ietwat vreemde gevaar, dat heeft geleid tot nog maar tussen de 13.000 en 41.000 exemplaren, is de aanwezigheid van een geneesmiddel, een ontstekingsremmer genaamd diclofenac.

Chinese alligator

chinese-alligator
Greg Hume/wikicommons

In tegenstelling tot hun Amerikaanse neven, die het overigens geweldig doen qua aantal, is de Chinese alligator langzaam aan het verdwijnen. Door het eten van giftige ratten en uitbreiding van landbouw werden ze verdreven van hun natuurlijke leefomgeving en zijn er misschien nog maar 50 in het wild te vinden langs de Jangtse rivier in China. Vreemd genoeg doen ze het wel goed in gevangenschap en zijn er nog 10.000 te bekijken in onder andere dierentuinen.

Blauwe vinvis

blauwe-vinvis
blauwe-vinvis2
Kurzon/wikicommons

Het grootste dier op aarde, het wordt gemiddeld 25 meter lang, leeft in zee, maar is geen vis. Dit zeezoogdier leeft uitsluitend van hele kleine kreeftachtigen en kent geen natuurlijke vijanden, totdat de mens opdook. De uitgebreide jacht, vanwege het vlees en vet, heeft ervoor gezorgd dat, ten tijde van het verbod op de jacht in 1966, nog maar 1 % over was van de oorspronkelijke populatie. Het tegenwoordige aantal van 25.000 wordt in gevaar gebracht door opwarming van de aarde, verontreiniging van de zeeën en de toenemende hoeveelheid plastic in het water en bieden de blauwe vinvis weinig uitzichten op de toekomst.

Wij mensen zijn niet erg vriendelijk voor de natuur. De enorme verscheidenheid in flora en fauna is wat onze aarde zo’n bijzondere plaats maakt, maar het schijnt dat onze drang naar meer en beter weinig rekening houdt met de rest van onze leefomgeving. En dat gaat ten koste van onder andere een groot aantal diersoorten, waaronder de bovenstaande, die het meeste bedreigd worden.
Hopelijk komt de mens op tijd tot bezinning en gaat ze beseffen, dat het vernietigen van andere levensvormen uiteindelijk ook kan bijdragen tot ernstige problemen voor de mensheid zelf.

Dierenfun

Over

Op dierenfun.com schrijven we weetjes lijstjes over de leukste en meest bijzondere dieren die op aarde rondlopen. 

Dierenfun.com is onderdeel van: MV Affiliate Marketing / groei.media/ kvk: 30256107

© 2024 groei.media