Mestkevers zijn insecten die een grote rol spelen in de ecosystemen waar ze voorkomen. Deze kleine krachtpatsers spelen een essentiële rol in de recycling van voedingsstoffen en het opruimen van mest . Hier zijn enkele leuke weetjes die je wellicht niet kende over deze fascinerende beestjes.

Dieet van mestkevers

Mestkevers zijn coprofage insecten, wat betekent dat ze zich voeden met de uitwerpselen van andere organismen. Niet alle mestkevers eten exclusief poep, maar ze consumeren allemaal op een bepaald moment in hun leven feces. Ze geven de voorkeur aan de uitwerpselen van herbivoren, die voornamelijk onverteerd plantaardig materiaal bevatten, in tegenstelling tot de uitwerpselen van carnivoren, die weinig voedingswaarde bieden voor de kevers.

Ze maken niet allemaal poepballen

Niet alle mestkevers rollen poep in ballen. Sommige mestkevers, zoals de Aphidian mestkevers (onderfamilie Aphodiinae), blijven dicht bij hun vondst en leven in de mest zelf, vaak koeienmest. De aardgravende mestkevers (familie Geotrupidae) graven daarentegen tunnels onder de mesthoop en creëren een gemakkelijk te bevoorraden broedplaats.

Broedzorg

Dung,Beetle,Larva,,Western,High,Plateau,,Cameroon

Als mestkevers mest vervoeren of rollen, doen ze dit voornamelijk om hun jongen te voeden. Mestkevernesten zijn voorzien van poep, en het vrouwtje legt elk ei in een kleine mestbolletje. Wanneer de larven uitkomen, hebben ze voldoende voedsel om hun ontwikkeling binnen de veilige omgeving van het nest te voltooien.

Ouderschap bij mestkevers

Mestkevers zijn een van de weinige insectengroepen die ouderlijke zorg tonen voor hun jongen. In de meeste gevallen zijn het de moeders die het nest bouwen en van voedsel voorzien. Bij bepaalde soorten, zoals de mestkevers van het geslacht Copris en Ontophagus, delen zowel het mannetje als het vrouwtje de zorgtaken.

Selectieve eetgewoonten

Voor veel mestkevers is niet elke poep geschikt. Veel mestkevers specialiseren zich in de uitwerpselen van specifieke dieren of diergroepen en raken de poep van andere dieren niet aan. In Australië leidde dit tot problemen toen het land bijna bedolven werd onder rundermest nadat paarden, schapen en runderen werden geïntroduceerd. Uiteindelijk werden er exotische mestkevers geïmporteerd die zich aanpasten aan het eten van rundermest.

Efficiënte mestvinders

Mestkevers zijn uitstekend in het snel vinden van verse mest. Ze moeten wel, gezien de concurrentie groot is. Bij een verse hoop olifantenmest werden binnen 15 minuten na het vallen op de grond al 4.000 mestkevers waargenomen, die al snel gezelschap kregen van nog eens 12.000 soortgenoten.

Navigatie door de sterren

Mestkevers gebruiken de Melkweg om zich te oriënteren tijdens het rollen van hun mestballen. Dit helpt hen om recht te rollen, ondanks het moeilijke werk om de bal van achteren met hun achterpoten te duwen.

Afkoelen met mestballen

Mestkevers gebruiken hun mestballen om af te koelen in hete omgevingen. Wetenschappelijke studies tonen aan dat mestkevers op hun mestballen klimmen om hun poten te beschermen tegen de hete grond.

Sterke kevers

Dung,Beetles,Solving,Problems,While,Making,An,Effort,To,Roll

Mestkevers zijn verrassend sterk. Een mannelijke Onthophagus taurus mestkever trok een last die gelijk staat aan 1.141 keer zijn eigen lichaamsgewicht, wat vergelijkbaar is met een mens die 80 ton trekt.

Lang bestaan

Mestkevers bestaan al miljoenen jaren. Paleontologen hebben fossiele mestballen gevonden die dateren van zo’n 30 miljoen jaar geleden, wat wijst op de aanwezigheid van deze kevers in prehistorische tijden.

Dierenfun

Over

Op dierenfun.com schrijven we weetjes lijstjes over de leukste en meest bijzondere dieren die op aarde rondlopen. 

Dierenfun.com is onderdeel van: MV Affiliate Marketing / groei.media/ kvk: 30256107

© 2024 groei.media