Uilen worden vaak in verband gebracht met heel wat verschillende verhalen. Het zijn dan ook mysterieuze wezens die vaak contrasterend worden voorgesteld. Zo staat een uil bekend als een wijs dier, maar noemen we iemand die dom is wel een uilskuiken. Uilen komen in heel wat volksverhalen voor en ook de verhalen van Harry Potter hebben de uilen populairder dan ooit gemaakt. Maar wat zijn nu de grootste uilensoorten?

6. Laplanduil

Laplanduil
jok2000 /wikicommons
Laplanduil2
© William Crochot / Wikimedia Commons

De grootte van de laplanduil werk bedrieglijk. De laplanduil is haast even groot als de Oehoe maar weegt amper de helft. Dat komt omdat zijn omvang vooral te wijten is aan de dikke veren die hem moeten beschermen tegen de noordelijke kou. Zijn fenomenale gehoor is een groot voordeel wanneer hij jaagt op vogels en muizen. Zo is hij in staat om de minste bewegingen die zich voordoen onder het sneeuwoppervlak waar te nemen. De Laplanduil komt dan ook enkel voor in de naaldbossen in het noorden van Europa, Noord-Amerika en Azië.

5. Verreaux’ oehoe

Verreaux' oehoe
frederic.salein /flickr
Verreaux' oehoe2
yathin S Krishnappa

Deze soort oehoe komt voor in de landen ten zuiden van de Sahara in Afrika. Een volwassen dier is al snel 65 centimeter groot wat hem een Afrikaans formaat geeft. Hij jaagt het vaakst in de schemer of nacht op slangen en hagedissen. Gezien zijn broedplaats vaak in de holtes van bomen als de baobob is, komt de Verreaux’ oehoe enkel voor in bossavanne. Deze oehoe is makkelijk te herkennen aan zijn grijsbruine kop en melkwitte onderste. Zijn grote verspreidingsgebied over het continent zorgen ervoor dat het een dier is die kwetsbaar is en met uitsterven bedreigd.

4. Amerikaanse oehoe

Amerikaanse oehoe
Greg Hume/wikicommons
Amerikaanse oehoe2
brendan.lally /flickr

De Amerikaanse oehoe is een van de grootste uilensoorten met zijn 55 centimeter grootte maar is toch nog een stuk kleiner dan de Europese oehoe. Typerend voor de Amerikaanse oehoe zijn de bruine veren en de horizontale oorpluimen. De Amerikaanse oehoe heeft een groot verspreidingsgebied dat zich uitstrekt van West-Alaska tot het zuiden van Mexico en delen van Zuid-Amerika. Ondanks deze verspreiding is de oehoe niet met uitsterven bedreigd. Hij is te vinden in bossen, savannes en zelfs plaatsen waar redelijk wat bebouwing staat. Hij nestelt zich dan ook vaak in de nesten van buizerds of in menselijke bouwwerken. ’s Nachts gaat hij op jacht en zijn prooi bestaat uit kleine zoogdieren, vogels, reptielen en ongewervelde dieren.

3. Sneeuwuil

Sneeuwuil
Sneeuwuil1
pe_ha45 /flickr

Het is vooral het gebruik van sneeuwuilen in de Harry Potter films die de uilen opnieuw erg populair hebben gemaakt. Een sneeuwuil kan tot 70 centimeter groot worden en heeft een sneeuwwitte vacht met zwarte vlekken. Vandaar zijn naam. De witte kleur reflecteert in de zon en hij zou op die manier zijn aanwezigheid in zijn territorium kenbaar maken. Sneeuwuilen nestelen zich in een kuil op de grond. Gezien ze leven in sneeuwrijke gebieden in het noorden vallen ze op die manier niet op. Wanneer de sneeuwuil op de toendra jaagt staan vaak muizen, lemmingen en andere knaagdieren als prooi op het menu.

2. Oehoe

Oehoe
Oehoe2
Softeis/wikicommons

De naam van de oehoe is afkomstig van zijn roepgeluid. Dit is in het wild vaak te horen in de late winter. De oehoe is 75 centimeter groot en heeft een spanwijdte tot 188 centimeter waardoor hij erg imposant is. Vrouwelijke oehoe’s zijn het zwaarst en kunnen tot vier kilogram wegen. Ze kunnen tot 75 jaar oud worden. De grote ogen en horizontale oorpluimen zorgen ervoor dat de oehoe met geen andere uilensoort in Europa te verwarren is. In tegenstelling tot veel andere uilen is de oehoe niet dagblind. Zijn ogen kunnen niet bewegen maar door zijn 14 halswervels is de oehoe in staat zijn kop volledig naar achteren te draaien. Op die manier heeft hij een groot gezichtsveld. De oehoe is een geduldige jager en heeft veel vogels en knaagdieren als prooi.

1. Blakistons visuil

Blakistons visuil
Blakistons visuil2
Robert tdc/flickr

Deze uilensoort is wellicht minder gekend dan de oehoe maar is wel degelijk de grootste uilensoort die er bestaat. Deze visuil jaag vooral langs rivieren in het noorden van China en gedeeltes van Rusland. Vissen als snoek, forel en zalm staan vaak op zijn menu. Hij heeft een grootte van 75 centimeter en vrouwelijke visuilen kunnen tot 4,5 kilogram wegen.

Dierenfun

Over

Op dierenfun.com schrijven we weetjes lijstjes over de leukste en meest bijzondere dieren die op aarde rondlopen. 

Dierenfun.com is onderdeel van: MV Affiliate Marketing / groei.media/ kvk: 30256107

© 2024 groei.media