De valse wolfspin is de laatste jaren in Nederland steeds vaker in het nieuws, ze komen hier steeds vaker voor en dat maakt mensen bang. Spinnen worden door vele eng gevonden, en dat is ook niet zo gek door de vele giftige en gevaarlijke spinnen die er rondlopen. De valse wolfspin is ook giftig, maar niet zo erg dat je er bang voor hoeft te zijn. Laten we eens kijken naar een verzameling boeiende weetjes over deze intrigerende spin.

Meester van Camouflage

Het uiterlijk van de Valse Wolfspin is een wonder op zich. Deze spin, met een grootte van ongeveer 15 mm voor vrouwtjes en iets kleiner voor mannetjes, heeft een bruine tot grijze kleur met lichte vlekken die het een uitstekende camouflage geven in zijn natuurlijke habitat.

Mediterrane roots

Hoewel men ze nu in verschillende delen van de wereld kan aantreffen, is de valse wolfspin oorspronkelijk afkomstig uit het Middellandse-Zeegebied. Ze zijn bijzonder goed aangepast aan het leven in deze regio en worden vaak gevonden in rotsachtige gebieden en onder stenen.

Trektocht naar het Noorden

valse wolfspin (2)

Interessant is dat de valse wolfspin sinds de late 20e eeuw gestaag noordwaarts is getrokken in Europa. Wetenschappers denken dat dit mogelijk is vanwege veranderingen in het klimaat, waardoor het voor deze spinnen mogelijk wordt om in koelere klimaten te overleven.

De Valse Wolfspin in Nederland

De Valse Wolfspin is in de afgelopen decennia ook in Nederland waargenomen. Dit maakt deel uit van hun bredere migratie naar noordelijke regio’s van Europa. Het is interessant op te merken dat deze soort zich waarschijnlijk heeft kunnen vestigen door aanpassingen in het klimaat, wat resulteert in warmere winters die gunstiger zijn voor hun overleving. Deze spin wordt meestal aangetroffen in gebouwen zoals huizen en schuren, vooral in de koudere maanden wanneer ze op zoek gaan naar een warme plek om de winter door te komen.

Moeten we bang zijn voor de valse wolfspin

In de media wordt er vaak geschreven over de opkomst van deze giftige spin in Nederland. Maar weest gerust, ze vormen geen bedreiging voor mensen. Deze spinnen zijn niet agressief en zullen in de meeste gevallen proberen te vluchten in plaats van aan te vallen. Ze bijten alleen als ze zich ernstig bedreigd voelen.

Hoewel hun beet pijnlijk kan zijn, is deze over het algemeen niet ernstiger dan die van een bij of wesp, en leidt deze zelden tot ernstige symptomen bij de mens.

Een echte carnivoor

Deze spin is een onvermoeibare jager. Ze zijn nachtelijke roofdieren die zich voeden met verschillende insecten en andere kleine dieren, wat bijdraagt aan hun essentiële rol in het ecosysteem door het helpen beheersen van de populaties van hun prooidieren.

Een eenzame jager

De valse wolfspin leidt een solitair leven. Deze spinnen zijn voornamelijk eenzame jagers en brengen het grootste deel van hun leven alleen door, met uitzondering van de paartijd.

Het nachtelijke leven

De valse wolfspin is voornamelijk nachtactief. Ze zijn vooral ’s nachts actief, waarbij ze op prooien jagen en zich overdag schuilhouden om te rusten en te ontsnappen aan roofdieren.

Voortplanting

Bij de valse wolfspin ontmoeten mannetjes en vrouwtjes elkaar alleen om te paren. Na de paring zal het vrouwtje eieren leggen en deze bewaken tot ze uitkomen. De jonge spinnen blijven nog een tijdje bij hun moeder voordat ze uitvliegen om een eigen territorium te vinden.

Geen webwevers

In tegenstelling tot wat men vaak denkt over spinnen, weeft de valse wolfspin geen web om prooien te vangen. In plaats daarvan jaagt ze actief op haar prooi.

Hun ogen zijn fascinerend georganiseerd

ogen

Valse wolfspinnen hebben acht ogen georganiseerd in drie rijen. Dit geeft hen een breed gezichtsveld en helpt hen zowel roofdieren als prooien te detecteren. De vier grootste ogen zijn naar voren gericht, terwijl de vier kleinere naar de zijkanten en achterkant kijken.

Verrassende snelheid

Ondanks haar schijnbaar plompe lichaamsbouw, kan de valse wolfspin verrassend snel bewegen. Dit is bijzonder handig bij het jagen en ontsnappen aan mogelijke bedreigingen.

Een schuilplaats

De valse wolfspin bouwt geen web, maar creëert wel een schuilplaats waar ze overdag verblijft. Ze maakt gebruik van spleten, rotsen of schors van bomen om zich te verbergen voor roofdieren.

Winterslaap

In koudere klimaten kan de Zoropsis spinimana een winterslaap houden om de winter te overleven. Tijdens deze periode blijft de spin inactief en verlaagt haar metabolisme om energie te besparen.

Dierenfun

Over

Op dierenfun.com schrijven we weetjes lijstjes over de leukste en meest bijzondere dieren die op aarde rondlopen. 

Dierenfun.com is onderdeel van: MV Affiliate Marketing / groei.media/ kvk: 30256107

© 2024 groei.media